21 April 2020

Additional information note COVID-19

Additional information note regarding the processing of personal data in the context of COVID-19 virus

Avand in vedere evenimentele din ultima perioadă privind răspândirea și eforturile de diminuare a efectelor virusului COVID-19 precum si necesitatea instituirii unor masuri protective, ELECTROARGES S.A, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat o serie de măsuri de urgență si de conduita sociala  responsabila, care implica prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Scopul prelucarii datelor  cu caracter personal si temeiul legal in contextul virusului COVID-19

           ELECTROARGES S.A, prelucreaza date cu caracter personal, inclusiv date privind starea de sanatate, in scopul asigurarii securitatii si sanatatii propriilor angajati si a persoanelor vizate, cu respectarea conditiei prevazute de art. 6 alin. (1) si art. 13 lit. a) din Legea nr. 319/2006 securitatii si sanatatii in munca coroborat cu art.6 alin (1)lit a (consimtamantul persoanei vizate)si art. 9 (2) lit. (b) din Regulamentul nr. 679/2016, potrivit careia prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede  garanții  adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate.

            Necesitatea prelucrarii datelor rezulta si din informarile, recomandarile si masurile de protectie dispuse de catre Ministerul Sanatatii prin Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate in situatia de urgenta publica internationala determinata de infectia cu COVID-19.

Datele cu caracter personal pe care le prelucaram in aceasta situatie

Procedam la prelucrarea datelor cu caracter personal strict necesare pentru a putea implementa cele mai potrivite masuri de sănătate si securitate a angajaților nostri sau personelor vizate, precum: nume, prenume, serie si numar act de identitate, numar telefon, semnatura, date privind existenta sau inexistenta starii de carantina sau autoizolare, informatii privind expunerea la riscul COVID-19 prin efectuarea de calatorii in zonele cu risc (Zona Rosie si Zona Galbena) dispuse de autoritatile publice sau prin intrarea in contact direct cu persoane care s-au expus la riscul COVID-19 prin calatorii in ultimele 14 zile in zone cu transmitere comunitara extinsa sau regiuni din zonele afectate de COVID-19 sau care prezinta simptomele specifice virusului.

Astfel, ELECTROARGES S.A prelucreaza date cu privire la starea dumneavoastra de sanatate in momentul in care urmeaza a se stabili o intalnire care implica o interactiune directa cu dumnevoastra (spre exemplu: pentru livrarea unor produse, pentru un interviu, alta actiune care implica contact fizic direct cu dumnevoastra).

Pastrarea confidentialitatii datelor si destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi colectate doar de catre angajatii companiei care necesita sa cunoasca astfel de informatii avand in vedere responsabilitatile acestora, cu respectarea cerintelor politicilor si procedurilor noastre interne, dar si a prevederilor legislatiei aplicabile in materie.

            Destinatarii datelor cu caracter personal ar putea include si diverse categorii de imputerniciti ai companiei care efectueaza activitati de prelucarea a datelor in baza raporturilor contractuale respectiv: auditori, consultant, sau institutii, inclusiv institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor companiei.

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

Datele dumneavoastra cu caracter personal colecate in scopul mentionat prin prezenta Nota,  nu vor fi transferate in afara Spatiului Economic European.

            Durata de timp stabilita pentru pastrarea datele  furnizate

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate in aceasta situatie speciala vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta.  Dupa expirarea acestei durate, datele dumneavoastra vor fi sterse, atat timp cat nu mai sunt necesare pentru alte scopuri, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile, de raportare, de arhivare ori pentru protejarea unui drept in justitie, pe care societatea le va putea avea.

Securitatea prelucrarii datelor

Va asiguram ca analizam si actualizam  in mod constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Drepturile  dumneavoastra legate de datele prelucrate

 In concordanta cu prevederile Regulamentului (UE)nr.679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date aveti dreptul de a solicita oricand accesarea (puteti afla ce date prelucram despre dumneavoastra), rectificarea (atunci cand nu mai sunt de actualitate) sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, precum si restrictionarea prelucrarii acestora (de ex. atunci cand contestati exactitatea datelor  dumneavoastra, pe perioada de timp in care vom verifica exactitatea datelor) sau dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a datelor cu caracter personal.

             Pentru situatia in care ne furnizati datele cu caracter personal ale unor terte parti, trebuie sa va asigurati ca notificati terta persoana inainte de a ne comunica datele sale personale, prezentandu-i acesteia prezenta Nota de Informare.

 Solicitarile legate de drepturi dumneavoastra trebuie depuse in scris folosind urmatorele date de contact : adresa companiei din jud. Arges, loc. Curtea de Arges, str.Albesti, nr.12, sau e- mail: dataprotection@electroarges.ro

De asemenea puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor din tara ta de resedinta. In Romania, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Date de contact ELECTROARGES S.A: in Str. Albești, nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș